Veckans vägledning från Healing by Emelie

DREAMTIME ~ Creation

Att vara ett med skapelsen, att komma tillbaka till den gudomliga ordningen där vi alla är ett, där vi alla en gång kom ifrån är essentiellt. Att sätta oss i kontakt med vår själ, att tona in oss på den universella kärleken får oss att förstå hur vi är ingenting och allting på en och samma gång.  Djur, natur, stjärnor, varelser och människor. Vi är alla skapade ur samma källa. Ljudet och ünden som vibrerat fram oss. 

När vi sätter oss i kontakt och lägger bort vårt ego och allt vi tror att vi vill ha så sker stora framsteg i vårat inre. På ett enkelt men ack så stort sätt. Den stora väven innefattar oss alla. Det är av stor vikt att du börjar förstå och tillämpa detta i ditt liv. Då kan du vara med och bygga upp en stark och kärleksfull väv som stärker oss alla. Allt levande...
Läs hela inlägget »

”ANCESTORS~GENERATIONS”

Lita på att dina förmödrar och förfäder guidar dig. 

Gudinnans kraft växer sig starkare för varje dag i varje kvinna och man som är redo att ta emot henne.  

Jag ser kvinnor komma samman och bilda ett starkt nät, ett starkt band runt hela vår jord. En beslutsam men ack så moderlig kärlekskraft som omsluter var och en som är redo att ansluta sig. Denna kraft, denna våg går inte längre att stoppa (för ja det finns krafter som vill stoppa detta). 

Visdomen ligger dold inom var och en av oss. Om du vågar glänta på dörren, djupt därinne i ditt mörker, så kommer du mötas utav ditt egna sanna ljus. Det som är ditt verkliga jag. Det är så starkt lysande att ingen klarar av att se på det. Inte just nu iallafall. Ni bär alla på gåvan att hela och helas. NI är de skapande krafterna i universum. Vi är vägen som gör det möjligt, men ni skapar verkligheten och drömmen. Allt finns nedkodat i ert dna. 

Allt du upplevt och upplever finns lagrat i en gigantisk bank. Så du sätter dina gränser för vad du vill ska bli verklighet. 

Vi förstår att det är många som löser upp sina gamla rädslor, mönster och beteenden just nu. Det är starka processer som ni inte kan fly ifrån. Vågar ni kliva igenom hela vägen utan att fly, så öppnar dig nya fantastiska dörrar!!!
Eller väljer du att vara kvar? 
Då behöver du det...
Då är du inte redo riktigt ännu, och det är ok det också. Mer kunskap i det som sker inom dig är också mer utveckling inom området. 
Allt får ta den tiden det tar. Du har alltid ett val och det måste ske utifrån din egna fria vilja. 

Men vet att du alltid är stöttad och älskad vare sig du väljer att gå i täten eller längre bak i ledet ingenting är bättre än det andra. Gud moder/gud fader älskar dig villkorslöst. 
 

Läs hela inlägget »
SHAMAN~Ancient healing wisdom 

”Vi talar om vikten av balans. 
Genom ditt arbete med andra bidrar du till att stärka upp livets väv. 

Allt arbete du gör för andra måste du också göra med dig själv. Lika mycket tid du ger till andra måste du också ge till dig själv för att skapa en balanserad kropp. 

Vi vill gärna också att du berättar om vikten av det egna arbetet och att avsätta tid för att vända inåt. Att ta kontakt med din själ dagligen. Många av er rusar och rusar när det egentligen inte alls handlar om att leva där utan det handlar om att leva här,i själen, här inne. Vad springer du för? Visdomen ligger inte i jagandet och jäktandet utan i kontakten, i stillheten, i varandet med dig själv. 

Nu pågår mycket runtomkring i kosmos som ni alla känner av, medvetna om det eller inte. Din egna ryggsäck är av vikt att våga titta på, vad kan du plocka ut så att du kan leva mer i harmoni med dig själv? Allt som sker utom dig är en avspegling av ditt inre. Är du redo att leva i överflöd och ta emot gåvorna så kommer de till dig om du har tillit, men har du mer att lära där, eller sår som behöver ses över så kan du inte ta till dig överflödet hur mkt du försöker. 

Shamanen är inte bara en del av livets väv. Hen är också med och väver det. Så vilken väv vill du vara med och väva???

Spindeln visar oss att det går att skapa en ny väv, varje dag om det är så... 

Hon kommer med kunskapen från naturen, från jorden. Hon trivs i alla element och kan behärska dem alla. 

Hon skapar rädslor i vissa, men i de som är redo för hennes kraft, då kan de se henne skönhet och den balansen hon skapar i världen. Hon ger och hon tar. Allt för att livets cirkel ska bestå”

Så önskar jag DIG medvandrare en fin vecka, ta hand om dig, stanna upp, våga vara med bara dig för en stund... för det... det är KÄRLEK!
Läs hela inlägget »
ÄLG~AUTHORITY

Hos mig finns många sidor
Jag kan stå och observera min omgivning utan att bli sedd då jag är en mästare på att smälta in i skogen. 
När jag bestämmer mig för att bli synlig då står jag där med all min kraft, vissa bli skrämda, vissa blir hänförda av min storhet och vissa ser mig för det väsen jag är. 
Jag är alltid på min vakt likt alla djuren i skogen. Jag tar ingen strid om inte det är absolut nödvändigt. Men blir det strid så är jag stark, och kraftfull. Stor men ändå graciös. 

Jag råder över ordningen i skog och mark. När du reser med mig i drömtiden har du alltid mitt beskydd. Sedan urminnes tider har jag funnits i skogen och människor har bett om min styrka och mitt beskydd. 

Att se till din egen storhet och att bejaka din instinkt är av största vikt. Den visar dig alltid rätt väg. Dags är det nu att våga vara den du är. Utan ego, utan stoltheten. Bara vara i din egen storhet i direkt kontakt med naturen och alla dess väsen. 

 
Läs hela inlägget »

SQUIRREL~TURTLE

Denna veckan kommer ekorren med visdomen. Han säger att allt som sker i ditt liv just nu är ett samlande av kunskap. Räds inga situationer som uppstår. Inga nederlag finns då allt som sker är utvecklade. Ekorren är snabb i sitt sökande och kan navigera både uppe i toppen av kronan skickligt samtidigt som han kan samla och skicka kunskaper från jordens botten också. Han är budbäraren som är full av energi. För att balansera upp ekorrens energi så kommer sköldpaddan med sitt tålamod. Han ger oss urgammal kunskap från svunna tider. Han visar vikten av stt skynda långsamt, ha tålamod och njuta av färden som sker. Han ger också mycket kärlek. Så balansera är viktigt i samlandet av kunskapen. Ta språng, samla, och tålamod att stanna upp och ta det långsamt. Fram kommer vi alltid i sinom tid. 

Önskar dig en härlig vecka min medvandrare med många fina insikter på din stig. 

 

Läs hela inlägget »
     EAGLE~SPIRIT
Denna veckan vägleds vi av den store anden. Örnen med sin blick, han ser långt bort ur ett högre perspektiv men även den minsta rörelse i gräset långt långt ner. Be om att få möta den store anden. Han som kommunicerar genom ditt högre jag. Budskapen och ljuset som sköljer ner genom din krona är alltid av och med kärlek. Alltid med det högsta syftet i åtanke och skapar en kärleksfull utveckling i ditt liv. Han bjuder på mod, klarseende, visioner och på största beskydd.  Med örnen kan du lyfta till en högre medvetandenivå och han hjälper dig att utvecklas andligt.

Bjud in den store anden örnen i veckans ceremonier eller meditationer. Eller varför inte på din nästa promenad? Hans blick och visdom kan hjälpa dig på vägen

 
Läs hela inlägget »
FOREST~BREATH

I skogen finner du moder jords hjärta. 
Här finner du hjälp att skingra dina tankar, hjälp att se klart på ett problem du bär. Här får kroppen släppa den tunga energi som du samlat på dig. 
Här blir du ett med skogen och naturen. 

När du andas in skogen andas du in moder jord. Hennes skapelser helt och fullt. Stanna upp och känn hur dina rötter slingar sig ner igenom dina fötter och blir ett med skogens rötter. 

Träden bär mkt visdom. Speciellt de gamla träden, dit kan du vända dig med dina frågor eller känslor som behöver utrymme. Ta dig tid att gå en egen promenad, långsamt långsamt i skogen. 
Reflektera sedan över vad du fått med dig därifrån. Vad du observerat, vad di kan göra för likheter med dig själv och skogens invånare, elementen, naturväsen, växter och djur. Eller vilka tankar, känslor eller fysiska sensationer som kommit upp eller fått ventileras medans du vistats där. Varje andetag du tar i skogen hjäper dig att helas min vän.
se det som en gåva, respektera allt liv, ge gärna en gåva till skogen som tack för den hjälps du fått. Det kan vara att göra ett naturaltare, frön, kristaller, fjädrar eller liknade.
Dela gärna i kommentarerna om du fått möjlighet att vistats i skogen eller naturen i veckan. All kärlek på din väg min vän...
  
Läs hela inlägget »

vi är alla skapade i och ur kärlek. 
Att se vilka mirakel vi är, som också får gåvan att vandra på det fysiska planet med en fysik kropp och känslor är en gåva. Att få vidröra den heliga jorden än en gång... se din storhet, du är en gudomlig varelse nedstigen här. 

När vi lär oss att bli mästare över våra egna liv så kan vi inte göra annat än att älska oss själva och allt  som existerar. 

Klart det är lättare sagt än gjort. Be om hjälp. Gå in i bönen, be om ditt ljus, be om att få Känna mer villkorslös kärlek. Se det vackra i allt som skapas. Ta dig tid att stanna upp, likt barnet som ser något för första gången i sitt liv. Du är älskad och du är kärlek. 
Namaste min medvandrare...

Läs hela inlägget »

~GAIA~ NURTURING~

Moder jord är den djupaste kärleken och guidar dig igenom denna vecka. Låt hennes andedräkt, hennes ande få vidröra din själ... 

Genom hennes djupa vibrationer kan du nå ditt inre kosmos. Hon blåser bort alla lager av smuts och damm, alla lager av tung energi du dragit till dig och valt att rensa ner åt mänskligheten. Ditt och andras. 

Hon kommer med gåvan att bli ett med naturen, med växterna och med alltet. I hennes helande händer kan du i allt som sker och tillåta dig att landa tryggt och skönt. Hon andas livet i allt!!!! Hon vill ta hand om dig. 
Så ge dig själv gåvan att ta emot, att ge näring till dig och din själ. I stillhet, i tacksamhet för att du är du...

Allt är så mycket större än det verkar.... Bara genom att aktivt ta steg, val i ditt inre, kan hon hjälpa dig på stigen. Tillåt dig att bli berörd och ta emot hjälpen var den än må finnas. Se källan till den villkorslösa kärlek runt omkring dig. Varje blad, varje människa, varje blomma och träd bär på essensen av moder/fader guds själ. Den är inget annat än ren kärlek.....
 
Läs hela inlägget »
SHAMAN 
”Ancient Healing Wisdom”


Denna veckan ett starkt kort med starka kopplingar...
”Här bor kraften...
genom att tillåta dig att vara den DU är, hämtar du hem än mer av din kraft. DU vet, DITT öde, vem DU är innerst inne. INGEN annan eller INGENTING kan ändra på det. 

Vi ser dig...

Allt du genomgår just nu är en initiering in i någonting större. 
Den helande processen och läkningen är så stor. Tänk om vi kunde visa dig omfattningen av detta. Men då hade du inte kunnat gå så djupt, därför måste vi skärma av, vi har begränsat dina förmågor så du kan gå helt och fullt in i din läkning. Genom din läkning hämtar du hem ännu mer kraft. 
När du är redo så kommer du att kunna öppna upp alla dina sinnen igen...det kommer att bli fantastiskt. 

Låt ormen vägleda dig, låt örnen vägleda dig, tillsammans är ni ett. 
Du är ingenting och allting...

Vi finns med dig här i din helande process. Ingenting i din läkning, ingenting; sker av en slump. Förstår du inte det? Alla saker som du håller på att läka just nu är noga uträknat; nog invävt i den stora väven för att du ska kunna nå dit du ska nå! 

Så oavsett vad dem säger, oavsett vad de försöker få dig att tro så vet du innerst inne vad som är DITT kall, vad DU behöver göra; så gå din egen väg, den väg ditt HJÄRTA visar dig...

Förmödrar och förfäder finns med dig, vi vandrar sida vid sida med dig både i dåtid, nutid och framtid. 

Har du inte förstått än? 
VI ÄR DU, DU ÄR OSS”Ibland får jag även hjälp att se saker ur ett annat perspektiv, här med hjälp av min älskade katt Lukas;-) Önskar dig min medvandrare en fin vecka, ta hand om dig med kärlek// Emelie och guider. 
 
Läs hela inlägget »

Varje vecka delar jag med mig av vägledande kort och ord som kommer till mig via mina guider och medhjälpare. Ett fint sätt att få hjälp att hålla vår intention för veckan. Detta gör jag för att inspirera och väcka. Men du ska alltid i första hand lita på din egen inre vägledning och du får gärna känna in korten på egen hand också vad de vill inspirera dig till...