Reiki Distanshealing

Helande behandling på distans. Då energierna inte är bundna av tid och rum går det bra att ge healing till en klient som befinner sig någon annanstans. Jag arbetar mest med Reiki healing över distans. 

För dig som behöver avslappning, lindra stress, fylla på energi, vid en kris, för oro, att balansera kropp, sinne, ande och känslor.

Behandlingen tar ca 20 min. Fördelen är då om du där du befinner dig lägger dig ner eller sätter dig på ett lugnt och avskilt ställe. Jag skickar ljus och kärleksfull energi till dig och vi har sedan ett ca 10 min långt samtal via telefon efteråt för att stämma av vad som ev kommit upp under behandlingen. 

Kostnad för distanshealing 450 kr.